کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ری‍وان‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ه‍ای‌ ص‍وری‌
 
پدیدآور:
م‍ری‍وان‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ن‍اص‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز ...
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل نظریه زبان ها و ماشین ها سود کمپ
مریوانی ، فرشته ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌س۲‌ن۶۲۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها پیتر لینز
ناصری ، عبدالله ، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک - 27 طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷۲۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک