کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ره‍ا( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‌ ک‍ار، م‍س‍ع‍ود
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ش‍ری‍ع‍ت‌زاده‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۴-
م‍ق‍س‍م‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د رض‍ا،
راف‍ع‌، وح‍ی‍د، ۱۳۵۷-
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۹-
راف‍ع‌، رض‍ا، ۱۳۵۳-
ب‍روم‍ن‍دن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۶-
ب‍روم‍ن‍دن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‌،- ۱۳۴۶
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
: گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکورهای کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد ( مهندسی کامپیوتر و مهندسی IT ) حل تشریحی تمامی دفترچه های ...
نیک کار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، -۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۵۷۱۲۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور پایگاه داده ها شامل :تشریح کامل درس پایگاه داده ها طبق سرفصلهای وزارت علوم ...
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۲‌م۶۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات :شامل شرح کامل ...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران : گسترش علوم پایه   ، ،۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌م۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور مدارهای منطقی ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، اولین و کامل ترین مرجع درس و کنکور مدار منطقی برای دوره های کاردانی ...
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۴۸، ‌ب۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ساختمان داده ها ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر کلیه گرایشهای نرم افزار، سخت افزار...
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران : گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳د۳۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور طراحی الگوریتم : ویژه ی داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد کامپیوتر...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳د۳۸۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور کامپایلر :ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد شامل تدریس نکات کنکوری ...
رافع ، وحید، ۱۳۵۷- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۲۳۶د۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی ویژه ی داوطلبان کارشناسی ارشد...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭۶/‌م۷د۴۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور معماری کامپیوتر ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر...
برومندنیا، علی ، ۱۳۴۶- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۰۵۳۱۲,نمابر ناشر ;۶۶۹۰۵۳۱۶ گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۴۷د۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور زبان عمومی و تخصصی کامپیوتر ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، مهندسی IT ) آزاد و دولتی )و علوم کامپیوتر...
مقسمی ، حمید رضا، ؛  تهران bتلفن ناشر , :66905312نمابر ناشر , ;66905316آدرس ناشر :تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی کوچه مهدیزاده پلاک 9 واحد1 گسترش علوم پایه , گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۸ , ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۵۷۵د۴۲۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور پایگاه داده ها ویژه :داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد کامپیوتر...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران : گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳د۳۷۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور نظریه زبان ها و ماشین ها ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مهندسی ...
شریعت زاده ، مهدی ، ۱۳۶۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۰۵۳۱۲,نمابر ناشر ;۶۶۹۰۵۳۱۶ گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۴۱۳د۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور طراحی الگوریتم :ویژه ی داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد کامپیوتر تمامی گرایش های سخت افزار...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳د۳۸۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کنکور سریع مدار منطقی ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر شامل تدریس کامل نکات کنکوری ...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران : گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۴۷د۳۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور پایگاه داده ها شامل تشریح کامل درس پایگاه داده ها...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲‌م۷۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درس وکنکور هوش مصنوعی ویژه داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد کامپیوتر شامل :تدریس کامل نکات کنکوری ....
رافع ، رضا، ۱۳۵۳- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66905312نمابر ناشر ;66905316 گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭۳/د۳۳۵ر‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور مهندسی نرم افزار ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی IT ...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۰۵۳۱۲,نمابر ناشر ; ۶۶۹۰۵۳۱۶,آدرس ناشر :میدان انقلاب ، ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه مهدیزاده ، پلاک ۹ ، واحد ۱ گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳د۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکورهای کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد ( مهندسی کامپیوتر و مهندسی IT ) حل تشریحی تمامی دفترچه های ...
تهران گسترش علوم پایه   ، -۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۵۷۱۲۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درس وکنکور ساختمان گسسته (ارشد )ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر تمامی گرایش های ...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66905312نمابر ناشر ;66905316 گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳د۳۷۷۵۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور مدارهای منطقی :ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر :شامل تست های کنکور کارشناسی ارشد سالهای ۷۱ تا ۸۱ سراسری و ...مدارهای منطقی پیشرفته
برومندنیا، علی ،- ۱۳۴۶ ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌م۴۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2