کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍گ‍راب‌، ادوارد،۱۹۳۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
م‍گ‍راب‌، ادوارد،۱۹۳۸-
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و کاربردهای مهندسی درMatlab 7
مگراب ، ادوارد،۱۹۳۸- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵‬,‭‌م۶۶ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک