کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍اق‍وس‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍م‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
ج‍اوا اس‍ک‍ری‍پ‍ت‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وب‌ ۲
 
پدیدآور:
گ‍رن‍ر، ج‍ی‍س‍ن‌، ۱۹۷۸ - م‌
پ‍ه‍ل‍وان‌، اح‍م‍د
وان‍درول‍س‍ت‌، اری‍ک‌
س‍ی‌ .زاک‍اس‌، ن‍ی‍ک‍لاس‌
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍م‍ا
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، ن‍ش‍ر ن‍م‍ا
ن‍م‍ا، ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
avascriptJپیشرفته برای برنامه نویسان وب
سی .زاکاس ، نیکلاس ؛  تهران ناقوس ، انتشارات نما   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۲۱۸/۸۷۸۷‬,‭آ۵‌ح۱۰‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی پیشرفته Web 2.0
واندرولست ، اریک ؛  تهران نما، ناقوس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۲۱۷/۸۷۸۸‬,‭آ۶‌ح۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
:XAJA 0.2 TEN .PSAبانضمام آشنایی با3.0 krowemarF TEN
پهلوان ، احمد ؛  تهران نما، ناقوس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۷۶‬,‭آ۴‌ح۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پیشرفته LAMP
گرنر، جیسن ، ۱۹۷۸ - م ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، نشر نما   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭‌گ۴آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک