کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍رگ‍س‍ت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‌++
م‍ی‍ن‍ی‌ت‍ب‌
Microcomputers programming
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
م‍وری‍س‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۷۰-
ک‍دن‌ ه‍د، راج‍رز،
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
ن‍ص‍ی‍ری‌، رس‍ول‌، ۱۳۵۵-
Tischer, Michael
 
ناشر:
رت‍س‍گ‍رش‍ن‍ ی‌گ‍ن‍ه‍رف‍ زک‍رم‍
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍رگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍رگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام MINITAB :
نصیری ، رسول ، ۱۳۵۵- ؛  تهران نشرگستر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۴‬,‭‌ن۶آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام جاوا ۲۰۰۷ در ۲۴ ساعت :ساده ترین روش فراگیری جاوا از ابتدا تا سطوح پیشرفته فقط در ۲۴ ساعت
کدن هد، راجرز، ؛  تهران نشرگستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ک۳۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام HTML 7: ساده ترین روش فراگیری HTML در فقط ۲۴ ساعت
موریسون ، مایکل ، ۱۹۷۰- ؛  تهران نشرگستر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭ز۲‌م۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع برنامه نویسی به زبان C: ++ کتابی کاملا آموزشی برای کلیه افراد آشنا به زبان C
شیلد، هربرت ؛  مرکز فرهنگی نشرگستر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ش۸۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
PC Intern
Tischer, Michael ؛  ]ن ارهت[ رتسگرشن ی گنهرف زکرم   ، ۳۷۳۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭T545‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک