کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
Computer graphics
 
پدیدآور:
س‍ی‍گ‍م‍ون‌، ک‍رم‍ی‍ت‌،- ۱۹۹۷م‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
رت‍س‍گ‍ رش‍ن‍ ی‌گ‍ن‍ه‍رف‍زک‍رم‍
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام مطلب ۷
سیگمون ، کرمیت ،- ۱۹۹۷م ؛  تهران نشر گستر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌س۹ر۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
AutoCAD Release 12:Reference Manual
ن ارهت رتسگ رشن ی گنهرفزکرم   ، ۵۷۳۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭385‬,‭A98‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک