کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طل‍ب‌(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌اف‍زار س‍ال‍ی‍دورک‍س‌
آب‍اک‍وس‌
ن‍رم‌اف‍زار ک‍ات‍ی‍ا
ات‍ب‍ز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌اف‍زار اپ‍ن‌س‍ی‍س‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ار -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‍اری‌ ک‍اف‍ی‌ال‍م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۶۳
م‍اه‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۲-
ع‍ل‍م‍داری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۶۳-
ع‍ل‍م‍داری‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
س‍روش‌ن‍ی‍ا، س‍ه‍ی‍ل‌
ق‍ل‍ی‌زاده‌، س‍م‍ی‍را
ش‍ک‍وری‌، ه‍دای‍ت‌،
س‍ل‍طان‌ آب‍ادی‌، رض‍ا
ع‍ل‍ی‍پ‍ور ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۷-
رواج‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
ص‍دی‍ق‍ی‌، ح‍م‍ی‍دم‍ح‍م‍د، ۱۳۶۲-
ف‍روغ‍ی‌م‍ق‍دم‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍دج‍واد
 
ناشر:
: ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌
ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع نرم افزار طراحی مهندسی CATIA
علیپور حقیقی ، محمدرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران نگارنده دانش   ، -۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ک۲،‌ع۸۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل مکانیک محیطهای پیوسته
صدیقی ، حمیدمحمد، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66425595آدرس ناشر :جمالزاده جنوبی - ک دانشور- پ -10 واحد1 نگارنده دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۰۸/۲‬,‭‌ص۴‌ت۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS
سروش نیا، سهیل ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۹۱۲۳۴۰۸۰۱۳،آدرس ناشر :تهران -خ امام خمینی -نرسیده به خ ولی عصر- ک زند نژاد نگارنده دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹‌س۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی MATLAB
علمداری ، علی اکبر، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر :09123408013 نگارنده دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ع۸‌ک۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی PCS7
ماهر، محمدرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۴۲۵۵۹۵ نگارنده دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌م۲۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع آموزشی SolidWorks
علمداری ، علی اکبر، ۱۳۶۳- ؛  تهران : نگارنده دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ع۷۵‌ک۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی ماشین کاری باCATIA
علیاری کافی الملکی ، محمد،- ۱۳۶۳ ؛  bتلفن ناشر :66425595 ،آدرس ناشر :جمالزاده جنوبی - ک دانشوذر-شماره 9 واحد3 ، تهران نگارنده دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ک۲،‌ع۷۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی ویژه در مهندسی برق و کامپیوتر باMATLAB
علمداری ، علی اکبر ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۲۵۵۹۵،آدرس ناشر :تهران -خ امام خمینی -نرسیده به خ ولی عصر- ک زند نژاد نگارنده دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۲۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تمرینات نقشه کشی صنعتی
قلی زاده ، سمیرا ؛  تهران نگارنده دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌ق۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع آموزشی و کاربردی MATLAB
علمداری ، علی اکبر ؛  تهران نگارنده دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ع۸‌ک۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS )سطح پیشرفته ، ویژه مکانیک )
رواجی ، بابک ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۹۱۲۳۴۰۸۰۱۳،آدرس ناشر :تهران -خ ۱۲ فروردین -خ وحید نظری - پ ۱۳۰ - واحد ۲ نگارنده دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹ر۸۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جدول ها،استانداردها و محاسبات قالبسازی
شکوری ، هدایت ، ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۹۱۲۳۴۰۸۰۱۳،آدرس ناشر :تهران -خ ۱۲ فروردین -خ وحید نظری - پ ۱۳۰ - واحد ۲ نگارنده دانش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۵۳‬,‭۷/‌ش ‌ج۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی طراحی سازه های فولادی به روش LRFD با نرم افزارEtabs 2016
سلطان آبادی ، رضا ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۹۱۲۳۴۰۸۰۱۳،آدرس ناشر :تهران -خ ۱۲ فروردین -خ وحید نظری - پ ۱۳۰ - واحد ۲ نگارنده دانش   ، ۱۳۹۶-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌س۸‌ک۲۳‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی OpenSEES
فروغی مقدم ، سیدمحمدجواد ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۹۶۲۰۵۳ / ۰۹۱۲۳۴۰۸۰۱۳ ،آدرس ناشر :تهران خ انقلاب خ فخررازی نبش کوچه الوندی پلاک ۲ واحد۳ نگارنده دانش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ف۴۴‌ک۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک