کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ی‍ری‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ی‍ون‍ز، ال‌،- ۱۹۴۰
 
ناشر:
ن‍ی‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و ساخت بانکهای اطلاعاتی با[Cسی ]
استیونز، ال ،- ۱۹۴۰ ؛  تهران نیریز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ف‍لا۵۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک