کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ه‍ی‍ل‌، رولان‍د، ش‌۱۹۷۶م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ورن‍د( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
 
پدیدآور:
ه‍ی‍ل‌، رولان‍د، ش‌۱۹۷۶م‌
 
ناشر:
گ‍روه‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ی‍ا م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌)، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ا م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تلرانس گذاری مدرن مهندسی
هیل ، رولاند، ش ۱۹۷۶م ؛  تهران گروه صنایع یا مهدی (عج )، انتشارات یا مهدی (عج )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۲‬,‭‍ه۹‌ت۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک