کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : وال‍ن‍ت‍ی‍ن‍و، ج‍ی‍م‍ز، م‌- ۱۹۴۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍د ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
وال‍ن‍ت‍ی‍ن‍و، ج‍ی‍م‍ز، م‌- ۱۹۴۵
 
ناشر:
ک‍اروان‌ ح‍ل‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [MASTER CAMمسترکام ]
والنتینو، جیمز، م - ۱۹۴۵ ؛  تهران کاروان حله   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵/۶‬,‭و۲آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک