کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ --آزم‍ون‌ه‍ا --راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌، س‍رور
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ه‍ان‍ی‌ک‍ت‌، ج‍ری‌
ف‍ول‍ت‍ون‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر
م‍ک‌ف‍دری‍ز، پ‍ل‌
دروی‍ش‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۲-
خ‍دادادی‌، رح‍ی‍م‍ه‌، ۱۳۶۳-
ش‍ی‍رخ‍دای‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ل‍ن‌، وال‍ت‍ر،۱۹۶۷ - م‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
ع‍ادل‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۵۰
ب‍س‍ت‍ام‌، م‍ص‍طف‍ی‌
روس‍ت‍ا، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ع‍اب‍د، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
: س‍ه‍ادان‍ش‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
آری‍ا پ‍ژوه‌، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
آی‍لار، ادب‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع ]=Windows Meویندوز ام .ای ].
فولتون ، جنیفر ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف۸۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با دلفی
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج۵‌ب۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
امن سازی DNS Server در سیستم عامل های لینوکس و ویندوز
خدادادی ، رحیمه ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌خ۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه سیستم عامل
عادلی نیا، محمد،- ۱۳۵۰ ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ع۱۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع رجیستری ویندوزXP
هانی کت ، جری ؛  تهران : سهادانش   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ه۲۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهارت دوم ICDL 0102 استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (Windows seven)نسخه ی ۵
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران آیلار، ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹۴۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جامع Windows XP Professional
گلن ، والتر،۱۹۶۷ - م ؛  تهران آریا پژوه ، نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۳‬,‭‌گ۸۴‌خ۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری Windows 7
مک فدریز، پل ؛  تهران عابد، موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌م۶۴۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ارتقای مدرک مهندسی شبکه مایکروسافت MCITP Server 2008 to MCSA Server 2012
شیرخدایی ، محمدحسین ؛  تهران bتلفن ناشر :66401798-66417072 ،آدرس ناشر :میدان انقلاب - خ کارگرجنوبی - خ روانمهر- بن بست دولتشاهی - پ 2 ناقوس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۳‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی شبکه مایکروسافت MCSA WINDOWS SERVER ۲۰۱۲
روستا، محمد ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۶۶۴۰۱۷۹۸-۶۶۴۱۷۰۷۲ * ،آدرس ناشر :میدان انقلاب - خ کارگرجنوبی - خ روانمهر- بن بست دولتشاهی - پ 2 ناقوس   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۳‬,‭ر۹۴‌م۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی شبکه مایکروسافت MCSA Windows server ۲۰۱۲
روستا، محمد ؛  تهران bتلفن ناشر :66401798-66417072 ،آدرس ناشر :میدان انقلاب - خ کارگرجنوبی - خ روانمهر- بن بست دولتشاهی - پ 2 ناقوس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۳‬,‭ر۹۴‌م۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه سیستم عامل :خودآموز سیستم عامل لینوکس
بستام ، مصطفی ؛  بابلسر دانشگاه مازندران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ب۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک