کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ارس‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رگ‍ه‌ه‍ای‌ آب‍ش‍اری‌
اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ج‍اوااس‍ک‍ری‍پ‍ت‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍رم‌اف‍زار -- ت‍ول‍ی‍د
 
پدیدآور:
ک‍دن‌ه‍د، راج‍رز
ک‍اس‍ی‍ان‍و، ک‍ری‍س‌
وی‍ئ‍ی‍را، راب‍رت‌، ۱۹۶۵ - م‌
ه‍م‍ی‍ل‍ت‍ون‌، ک‍ی‍م‌
ب‍ردت‌، ل‍ن‍ی‌
ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌، ان‍درو اس‌.، ۱۹۴۴-
 
ناشر:
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر، پ‍ارس‍ه‌
پ‍ارس‍ه‌، س‍اح‍ر
آرت‍اب‍اب‍ا، ن‍وآوران‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ارس‍ه‌
پ‍ارس‍ه‌
ک‍ت‍اپ‌ پ‍ارس‍ه‌
پ‍ارس‍ه‌، گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول سیستم های کامپیوتری
تننباوم ، اندرو اس .، ۱۹۴۴- ؛  تهران آرتابابا، نوآوران دانشگاه پارسه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌ت۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل SQL Server 2008
ویئیرا، رابرت ، ۱۹۶۵ - م ؛  تهران bتلفن ناشر , :66919267نمابر ناشر , ;66905030آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - خ آزادی - خ اسکندری شمالی - خ فرصت شیرازی - نبش ایزدی مقدم - پ 2 ط1 پارسه ، گروه مهندسی پژوهشی ساحر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۵،و۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هزار و یک شب
تهران کتاپ پارسه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۳۴۴۸‬,‭آ۱ط۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع CSS
کاسیانو، کریس ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۱۹۲۶۷- 77263659 ،آدرس ناشر :تهران ، وحیدیه ، م . تسلیحات ، ک . شهید منصور عبادی ( بن بست ) ، پ .۵۱ پارسه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ک۲۲آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع JavaScript
بردت ، لنی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۱۹۲۶۷- 77263659 ،آدرس ناشر :تهران ، وحیدیه ، م . تسلیحات ، ک . شهید منصور عبادی ( بن بست ) ، پ .۵۱ پارسه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،‌ب۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام UML 2.0
همیلتون ، کیم ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۱۹۲۶۷,نمابر ناشر ; ۶۶۹۰۵۰۳۰,آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - خ آزادی - خ اسکندری شمالی - خ فرصت شیرازی - نبش ایزدی مقدم - پلاک ۲ - واحد ۱ گروه مهندسی - پژوهشی ساحر، پارسه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌ه۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام جاوا
کدن هد، راجرز ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۱۹۲۶۷- 77263659 ،آدرس ناشر :تهران ، وحیدیه ، م . تسلیحات ، ک . شهید منصور عبادی ( بن بست ) ، پ .۵۱ پارسه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ف‍لا، ‌ک۳۷۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل C . NET 2005 professional
تهران پارسه ، ساحر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵‌م۴۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک