کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍ان‍ک‍وچ‍ر، دان‍ی‍ل‌ ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ب‍ع‍دس‍ن‍ج‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ان‍ک‍وچ‍ر، دان‍ی‍ل‌ ای‌
 
ناشر:
طراح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم تلرانسهای ابعادی و هندسی ( GD&T)
پانکوچر، دانیل ای ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۷‬,‭‌پ۲‌م۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک