کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍ورم‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روش‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دود -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
پ‍ورم‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۲-
 
ناشر:
: زان‍ی‍س‌، ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نرم افزارABAQUS / CAE
پورمعصومی ، علی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران : زانیس ، ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹‌پ۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک