کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍ی‍ت‍رس‍ن‌، ری‍چ‍ارد،- ۱۹۴۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍ت‍رس‍ن‌، ری‍چ‍ارد،- ۱۹۴۹
 
ناشر:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر پ‍ای‍ت‍خ‍ت‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Red Hat Linux ]رد هت لینوکس ( ]نگارش Fedora وEnterprise)
پیترسن ، ریچارد،- ۱۹۴۹ ؛  تهران کامپیوتر پایتخت : کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌پ۹۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک