کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ارت‍ال‍وپ‍وک‍وس‌، اس‍ت‍م‍ات‍ی‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ک‍ارت‍ال‍وپ‍وک‍وس‌، اس‍ت‍م‍ات‍ی‍وس‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
منطق فازی و شبکه های عصبی ( مفاهیم و کاربردها)
کارتالوپوکوس ، استماتیوس ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۷‬,‭‌ک۲‌م۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک