کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داده‌ پ‍ردازی‌ -- ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- گ‍واه‍ی‌ن‍ام‍ه‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ارت‍ق‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد،- ۱۳۳۶
ون‍گ‌، وال‍ی‌
ان‍دروز، ج‍ی‍ن‌، ۱۹۴۶-
خ‍س‍روپ‍ور، ن‍اص‍ر
ان‍دروز، ج‍ی‍ن‌،- ۱۹۴۶
گ‍رای‍م‍ز، گ‍ال‍ن‌
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
ن‍ص‌
ن‍ش‍ر ج‍ه‍ان‌ دان‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول سخت افزار، مونتاژ و تعمیر کامپیوترهای شخصی ازXT تا پنتیوم II )شامل استانداردهای فنی و حرفه ای و شاخه کار دانش در سخت افزار)
شهریاری ، شیرزاد،- ۱۳۳۶ ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تعمیرکار عمومی رایانه شخصی ( کمک آموزشی )
خسروپور، ناصر ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌خ۵‌ت۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [A+ ای ]برای مدیریت ، تعمیر و نگهداری کامپیوترهای شخصی
اندروز، جین ،- ۱۹۴۶ ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ف‍لا۷۷ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع علمی - کاربردی سخت افزار
شهریاری ، شیرزاد، ۱۳۴۸- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ش۹‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول نگهداری و تعمیرات ساده کامپیوترهای شخصی
ونگ ، والی ؛  [تهران ] نشر جهان دانش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭و۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع A+ برای مدیریت ، تعمیر و نگهداری کامپیوترهای شخصی
اندروز، جین ، ۱۹۴۶- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ف‍لا۷۷ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی نصب ، ارتقا و تعمیر کامپیوتر
گرایمز، گالن ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌گ۴‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک