کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍وف‌، ج‍ی‍م‍زادوارد م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ک‍وف‌، ج‍ی‍م‍زادوارد م‌
 
ناشر:
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل J2EE
کوف ، جیمزادوارد م ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ک۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک