کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍راف‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‌ه‍اyroeht hparG
گ‍راف‌ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌
گ‍راف‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍ودی‍ان‌، ع‍ب‍اد ال‍ل‍ه‌
اس‍ت‍ی‍ن‌، م‍ارت‍ن‌ وان‌
ب‍ش‍ارت‍ی‌، ن‍ازل‍ی‌
وی‍ل‍س‍ون‌، راب‍ی‍ن‌
گ‍ل‍ش‍ن‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ع‍ش‍ق‍ی‌، ک‍ورش‌،
وس‍ت‌، داگ‍لاس‌ ب‍رن‍ت‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ن‍اق‍وس‌
ف‍اطم‍ی‌
زم‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نظریه گراف
وست ، داگلاس برنت ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۶‬,‭و۵آ۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری شبکه ها :کوتاهترین مسیر در شبکه و حداکثر جریان در شبکه
گلشنی ، مجتبی ؛  تهران bتلفن ناشر , :09121209794نمابر ناشر , ;66975651آدرس ناشر :تهران ، خیابان انقلاب ، خیابان فلسطین شمالی (پایین تر از بزرگمهر) ، بن بست نیلوفر، پلاک ۱ ، واحد ۵ زمان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۶‬,‭‌گ۸‌ت۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با گراف ها
محمودیان ، عباد الله ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۶‬,‭‌م۳آ۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه گراف و شبکه های پیچیده
استین ، مارتن وان ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۷۸۹۵۷-۶۶۴۷۸۹۵۸ ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان ۱۲ فروردین - بین وحیدنظری و روانمهر - بن بست حقیقت - پلاک ۴ ناقوس   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۶‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر نظریه گراف
ویلسون ، رابین ؛  رشت دانشگاه گیلان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۶‬,‭و۹د۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری گراف (الگوریتم ها و کاربردها)
عشقی ، کورش ، ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۷۶۳۱۹-۲۰،آدرس ناشر :تهران - خیابان بزرگمهر غربی ، بین خیابان وصال و خیابان قدس ، پلاک 103، طبقه همکف نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۶‬,‭‌ع۵‌م۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظریه گراف و کاربردهای آن
بشارتی ، نازلی ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۶‬,‭‌ب۵‌ن۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک