کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : گ‍ودری‍چ‌، م‍ای‍ک‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍اوا ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
گ‍ودری‍چ‌، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
: دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها و الگوریتم ها در جاوا
گودریچ ، مایکل ؛  تهران : دیباگران تهران   ، ،۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۳/۷۶‬,‭‌ج۲،‌گ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک