کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Grant, Eugene Lodewick
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
Quality control
 
پدیدآور:
گ‍ران‍ت‌، ی‍وج‍ی‍ن‌ ل‍ودوی‍ک‌، ۱۸۹۷ - م‌
Grant, Eugene Lodewick
 
ناشر:
McGraw-Hill,
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری
گرانت ، یوجین لودویک ، ۱۸۹۷ - م ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌گ۴‌ک۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Statistical quality control
Grant, Eugene Lodewick ؛  New York McGraw-Hill,   ، c1988
شماره راهنما: ‭TS‬,‭156‬,‭.G7‬,‭1988‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک