اخبار اخبار

ثبت پیشنهاد خرید کتاب

نظر به نزدیکی برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، از کلیه اعضا اعم از اساتید و دانشجویان محترم خواهشمندست در صورت پیشنهاد خرید کتاب، درخواست خود را در پرتال خود و از طریق گزینه پیشنهاد خرید برای ما ارسال نمایند.

قبلی بعدی
نظر
لینک مطلب :