نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

خدمات کتابخانه را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

% رای
50% 2
a. عالی
25% 1
b. خوب
25% 1
c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا : 4